Sök på sidan

Krigsskadeståndsskonarna

Finland byggde sammanlagt 91 skonare som en del av krigsskadeståndet till Sovjetunionen. I de här texterna behandlas olika aspekter av skonarnas byggnadsprocess.

Krigsskadeståndsskonarna

Skonarna [83263 B]

En av de mest överraskande positionerna i Sovjetunionens produktlista var de mer än väntat krävande träfartygen. Under den svenska tiden och ännu efter Krimkriget stod den finska skeppstimmermanskonsten på höjden av sitt rykte. Allmogetimmermännen och -skeppsbyggmästarna vid kusten och de yttre holmarna hade ännu på 1930-talet upprätthållit traditionen genom att bygga galeaser och jakter, och kring insjöarna hade man timrat ångpråmar och andra pråmar. Snart klar-nade det dock att det var fråga om nästan hundra tremastade oceangående segelfartyg, vilka man ingalunda så självklart mera kunde åstadkomma i medlet av 1940-talet, och även de avtalade 1 000 tons kompositpråmarna var av en helt annan storleksklass än de för våra kanalslussar anpassade lodjorna. Betinget krävde betydligt bastantare ramar än bysnickerierna, och insjöstränderna kom ej alls i fråga. Man blev tvungen att anlägga nya varv enkom för att bygga träfartygen.

Konstruktören Jarl Lindblom

Konstruktören Jarl Lindblom [92776 B]

Christoffer H. Ericsson ger här en biografisk översikt av båtkonstruktören Jarl Lindbloms verksamhet och yrkesmässiga utveckling.

Skonarbygge i serietillverkning

Skonarbygge i serietillverkning [205341 B]

I den här artikeln ger Jarl Lindblom en beskrivning av planläggningen och verksamhetsprinciperna för byggandet av träskonare vid varvet Laivateollisuus i Åbo.

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 5.6–28.7.2023

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi