Sök på sidan

Vegahallen

Stöd Vega!

KRIGSSKADESTÅNDSSKONAREN VEGA BEHÖVER DITT STÖD

VEGA är en av de två kvarvarande av totalt 91 träskonare som byggdes i Finland som en del av krigsskadeståndet till Sovjetunionen. År 1996 överlät Estniska staten skonaren som gåva till Vega-stiftelsen i Jakobstad, vars ändamål är att restaurera skeppet och berätta om skeppsbyggnad, krigsskadeståndet och dess betydelse för Finlands utveckling.

I Gamla hamn i Jakobstad, i en region känd för sin skeppsbyggnadshistoria och luxuösa segelyachter i nutid, får Vega en värdig slutdestination.

Vega-stiftelsen uppför en ny skeppshall för Vega, där skonaren ska ställas ut, likt regalskeppet Vasa i Stockholm.

Vega ställs ut så att man kan observera tre olika stadier av skeppets livscykel:
1. Förskeppet visar konstruktionen.
2. Midskeppet visar förfallet och nuläget.
3. Akterskeppet restaureras till ursprungligt skick från 1952.

Var med och stöd restaureringen och den stora visionen av en Skeppshall för Vega tillsammans med Vega-stiftelsen.

Du kan ge ditt bidrag: Vega-stiftelsen
FO-nummer 1480892-4
Nordea: IBAN FI6920151800145150

Samfund som donerar mellan 850-50 000 € till Vega-stiftelsen kan göra avdrag i sin inkomstbeskattning eftersom donationen används för att bevara kulturarvet i Finland. (Skatteförvaltningens beslut P0170081453). Penninginsamlingstillstånd RA/2020/557.

Framför allt önskar Vega-stiftelsen dig välkommen med i verksamheten på alla möjliga sätt. Ta kontakt!

Maria Lunabba
050 594 7814
info@vegastiftelsen.fi

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 3.6–26.7.2024

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi