Sök på sidan

Följ med Vega projektet

Februari 2016

Vega-stiftelsen ordnade i samarbete med Jakobstadsnejdens reservister rf och Jakobstads reservofficersklubb rf "Middag med Mannerheim" 20.2.2016 i Campus Allegro.

» Februari 2016

Sommaren 2015

En sommarungdom har anställts för att fortsätta katalogiseringsarbetet. Talkogänget höll öppet hus två dagar under Jakobsdagar.

» Sommaren 2015

April 2015

15.4.2015 kl. 11 ordnas PRESSINFO i Campus Allegro Äntligen är Vega m.m projketet avslutat och slutrapporten inlämnad till NTM-centralen

» April 2015

Mars 2015

Vi deltar i Sjöhistoriska dagarna 20-22.3.2015 och får möjlighet attge en kort presentaion av Vega m.m. Anders Björklund, prof. och f.d chef för Sjöhistoriska muséet i Stockholm tycker att vi har ett helt unikt och utmärkt projekt på gång. Av samma åsikt är prof. Jari Ojala från Jyväskylä universitet och många andra.

» Mars 2015

December 2015

Tour de Baltic II genomförs. Besök till Tallinns och Stockholms olika maritima museer.

» December 2015

Sommaren 2014

Stiftelsen anställer två ungdomar en för att katalogiserar Vegas lösöre och en för att röja sly och städa upp runt Vega.

» Sommaren 2014

Maj 2014

Genomförs resan Tour de Baltic I. Maritima museer i Karlskrona, Helsingör och Roskilde besöks. Första dagens besöktes museet Louisiana. Andra dagen Vikingamuseet i Roskilde och martinmuseet i Helsingör och sista dagen maritimmuseet i Karlskrona.

» Maj 2014

April 2014

Svenska Kulturfonden har beviljat oss 9 000 € som delfinansiering i Leaderprojektet. Vi har valt LAAJA arkitekter som huvudplanerare av Vegahallen och snickeriet.

» April 2014

December 2013

Aktion Österbotten r.f/Leader via NMT-centralen stöder genom beslut 17.12.2013 Vega-projektet med totalt 42 000 €. Egenfinansiering uppgår till 18 000 €, varav 10 000 € söks som understöd av Svenska Kulturfonden. De sammanlagda totalkostnaderna är 60 000 €.

» December 2013

Maj 2013

I maj 2013 publicerades projektboken Vega m.m. – förstudie av området kring Vega

» Maj 2013

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 6.6–29.7.2022

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi