Sök på sidan

December 2013

Aktion Österbotten r.f/Leader via NMT-centralen stöder genom beslut 17.12.2013 Vega-projektet med totalt 42 000 €. Egenfinansiering uppgår till 18 000 €, varav 10 000 € söks som understöd av Svenska Kulturfonden. De sammanlagda totalkostnaderna är 60 000 €.

Projektbeskrivning

Målsättningen är att skapa första delen av ett unikt maritimt museum i Gamla Hamn i Jakobstad, dvs. planera och uppgöra konstruktions-, VVS- samt elplanering för Vega hallen och ett snickeri. Projektet kommer att marknadsföras och en exkursion ”Tour de Baltic ” görs till Sverige, Estland, Litauen.

GamlaHamn_logotyp.png

Gamla Hamn i Jakobstad rf

gamlasatama@gmail.com

Vega-stiftelsen

info@vegastiftelsen.fi

Vega-stiftelsen tfn: 044 242 2073

Maria Lunabba tfn: 050 594 7814

Gamla Hamnvägen 19, Jakobstad

Skeppsgården öppen 5.6–28.7.2023

må–fre kl. 11–16

Övriga tider enligt överenskommelse

Jakobstads Gamla Hamn Ab

peter.bostrom@datic.fi